De oldtimer regeling – wat is dat?

De oldtimer regeling is een wet die betrekking heeft op de wegenbelasting van de oldtimer en die bepaalt of u al dan niet belastingen dient te betalen voor uw auto. Natuurlijk is het belangrijk om eerst te bepalen of de wagen waarmee u rijdt beschouwd wordt als een oude auto of een echte oldtimer. Hoewel in de volksmond gesproken wordt over oldtimers vanaf een leeftijd van respectievelijk 25 tot 30 jaar, ligt dit voor de oldtimer wegenbelasting toch net iets anders. Om een oldtimervrijstelling te krijgen wordt een minimumleeftijd van 40 jaar gehanteerd. Deze leeftijd is gebaseerd op de eerste ingebruikname van de auto en geldt enkel voor privévoertuigen. Een vrijstelling van de oldtimerwegenbelasting voor vrachtauto’s of bussen kunt u volgens de oldtimer regeling enkel verkrijgen wanneer de voertuigen op geen enkele manier binnen het kader van een bedrijf gebruikt worden. Gezien de wet in 2014 werd aangepast, is er behalve de oldtimer regeling ook een overgangsregeling voor oldtimers in het leven geroepen. Deze is van toepassing op uw wagen wanneer het een benzinevoertuig betreft dat minimaal 26 jaar oud is. Behalve de leeftijd moet uw wagen nog aan enkele andere kenmerken voldoen voordat u recht hebt op de overgangsregeling.

Wat is de overgangsregeling voor oldtimers?

Gezien de wet op de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers in 2014 werd aangepast en de leeftijd voor de auto werd opgetrokken naar 40 jaar, zijn er heel wat mensen die niet langer kunnen gebruikmaken van de oldtimervrijstelling. Tal van eigenaars van een oldtimer hebben een wagen die tussen de 25 en 40 jaar oud is en die dus niet langer aan de eisen voldoet om volgens de oldtimer regeling belastingvrij te rijden. Om toch een beetje tegemoet te komen aan deze grote groep liefhebbers van de oldtimer is er naast de oldtimer regeling een overgangsregeling van kracht. Vanzelfsprekend geldt die niet voor elke eigenaar van een oldtimer en zijn er verschillende criteria waaraan voldaan moet worden om daarvoor in aanmerking te komen. De belangrijkste regel is wellicht dat de overgangsregeling enkel geldt voor benzinevoertuigen. Wie een diesel of LPG-oldtimer in zijn bezit heeft, valt dus uit de boot. Als tweede punt op de lijst staat de leeftijd van de wagen. Om een aanvraag in te dienen voor de overgangsregeling moet de oldtimer ten laatste op 31 december 1987 in gebruik genomen zijn. Wagens die bedrijfsmatig gebruikt worden of ingeschreven staan op naam van een bedrijf komen niet in aanmerking. Het gaat dus uitsluitend om privéwagens, hoewel het type van de wagen verder geen rol speelt. Ook voor een bestelwagen, vrachtauto of motor die u voor persoonlijk gebruik hebt ingeschreven, kunt u een overgangsregeling voor oldtimers aanvragen. Maakt u gebruik van de overgangsregeling, dan kunt u niet op de openbare weg rijden met uw oldtimer in december, januari en februari. Moet u in een van deze maanden de wagen laten keuren, dan hebt u wel de toestemming om tot het keuringsstation te rijden en terug, maar verder is rijden op de openbare weg uitgesloten. Indien de overgangsregeling voor oldtimers wordt goedgekeurd, dan bent u niet vrijgesteld van de wegenbelasting. U betaalt dan wel beduidend minder dan de normale belasting. In de praktijk komt dit neer op een kwart van het normale bedrag dat voor personenwagens van gelijkaardig kaliber wordt gevraagd. In 2016 is dit maximaal 122 euro, maar dit bedrag is onderhevig aan indexacties en zal per jaar herzien worden. Een schorsing van uw oldtimer leidt niet tot een teruggave van de betaalde wegenbelasting. Is de overgangsregeling voor oldtimers van toepassing op uw auto, dan moet u zelf een verzoek indienen bij de belastingdienst. U voorziet uw aanvraag van de nodige bewijzen en krijgt nadien een bericht of u al dan niet aan een verlaagde wegenbelasting de baan op kunt.

Is mijn oldtimer volgens de oldtimer regeling belastingvrij?

Is uw auto ouder dan 40 jaar, gekeurd en ingeschreven als oldtimer, dan is hij volledig belastingvrij. Om de leeftijd van de auto te bepalen wordt gekeken naar de eerste ingebruikname van het voertuig. Een wagen die de leeftijd van 40 jaar overschrijdt, maar pas in gebruik werd genomen minder dan 40 jaar geleden, komt niet in aanmerking voor de oldtimer regeling. Het is dus belangrijk om hiermee rekening te houden. In dat geval kan er in plaats van de oldtimer regeling wellicht naar de overgangsregeling voor oldtimers gegrepen worden waarbij een behoorlijke verlaging van de wegenbelasting van toepassing is. Ook voor de volledige oldtimer regeling geldt dat die enkel van toepassing is op wagens die uitsluitend privé worden gebruikt. Zodra de wagen op naam van een bedrijf is ingeschreven, gelden er andere regels. Indien u al een oldtimer in uw bezit hebt, is er geen andere mogelijkheid dan na te gaan welke regeling voor u van toepassing is. Maar wanneer u een ‘nieuwe’ oldtimer gaat kopen, gaat u het best eerst na hoe oud hij exact is vooraleer u overgaat tot de effectieve aankoop. Het zou jammer zijn om buiten de oldtimer regeling te vallen en wegenbelasting te betalen omdat de wagen net een maandje te laat werd ingeschreven om de kaap van 40 jaar te overschrijden.

De belangrijkste punten op een rijtje

Voor een volledige vrijstelling van de wegenbelasting volgens de oldtimer regeling gelden de volgende punten.

  • De auto werd meer dan 40 jaar geleden voor het eerst in gebruik genomen. Het is dus niet het bouwjaar dat belangrijk is, maar de effectieve ingebruikname. Bij wagens die ongeveer 40 jaar oud zijn, kan een maand het verschil maken tussen het al dan niet belasting betalen. Hou hier rekening mee wanneer u van plan bent om een oldtimer aan te schaffen.
  • De auto mag enkel privé gebruikt worden en moet ingeschreven staan op naam van een persoon. Zodra de wagen bedrijfsmatig gebruikt wordt of binnen het kader van een bedrijf wordt ingeschreven, geldt de vrijstelling niet.

Voor een overgangsregeling voor oldtimers gelden de volgende punten.

  • Het betreft een benzinevoertuig. Wagens die op diesel of LPG rijden, komen niet in aanmerking. Ook niet wanneer ze gedeeltelijk op benzine rijden zoals vaak het geval is bij een LPG-installatie.
  • De wagen moet ten laatste op 31 december 1987 in gebruik genomen zijn en de kaap van 40 jaar nog niet hebben overschreden. Houd deze datum goed in het achterhoofd bij de aankoop van uw volgende oldtimer.
  • De wagen mag niet bedrijfsmatig gebruikt worden. Ook de inschrijving dient op naam van een privépersoon te staan om gebruik te kunnen maken van de overgangsregeling voor oldtimers.
  • U mag niet op de openbare weg rijden in december, januari en februari tenzij u binnen die periode naar het keuringsstation gaat. In dat geval bent u gerechtigd om een ritje te maken naar en van het station om uw wagen in orde te houden.

U dient de overgangsregeling zelf aan te vragen bij de belastingdienst en u bekomt een korting van 75 % op het normale tarief voor wagens binnen dezelfde categorie als uw oldtimer.