Feiten over het kentekenbewijs voor de motor

Elke eigenaar van een voertuig dient te beschikken over een kentekenbewijs. Een kentekenbewijs is een bewijs dat het voertuig op naam geregistreerd staat. Voertuigen die tot 1 januari 2014 op naam zijn gezet, hebben een papieren kentekenbewijs. Deze bestaat uit een deel IA met de voertuiggegevens, een deel IB met de tenaamstellingsgegevens en een deel II welke als overschrijvingsbewijs dient. Het nieuwe systeem motor kentekenbewijs werkt echter met een plastic kentekenbewijs op creditcardformaat en een tenaamstellingscode.

Kenteken overschrijven

Na aankoop moet de motor overgeschreven worden op naam van de nieuwe eigenaar. Vanaf dit moment wordt de verplichting om wegenbelasting te betalen, overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Ook wordt de nieuwe eigenaar op deze manier verantwoordelijk voor eventuele boetes. Een kenteken overschrijven kan vaak bij garages, maar zeker bij kentekenloketten zoals een postkantoor. Bij het overschrijven van het kenteken neemt de verkopende partij de, in de nieuwe situatie, de tenaamstellingscode mee of, in de oude situatie, het overschrijvingsbewijs. De koper neemt een geldig identiteitsbewijs mee. De verkoper ontvangt een vrijwaringsbewijs. Dit dient als bewijs dat de motor niet meer op naam staat. De koper ontvangt een bewijs van overschrijving met daarop de eerste vier cijfers van de tenaamstellingscode. De kentekencard wordt per post toegezonden en daar staan de laatste vijf cijfers van de tenaamstellingscode. Het is verstandig het bewijs met de eerste vier cijfers, welke nodig is bij verkoop, niet te bewaren bij het kentekenbewijs van de motor. Dit om misbruik te voorkomen. De overschrijving wordt automatisch bij de belastingdienst gemeld waardoor de nieuwe eigenaar automatisch de aanslag voor de wegenbelasting zal ontvangen.

Vervangend kentekenbewijs aanvragen

Het kan gebeuren dat het kentekenbewijs verloren wordt. De eigenaar van een motor is verplicht een kentekenbewijs te hebben en zonder tenaamstellingscode kan een motor niet verkocht worden. Is het kentekenbewijs van de motor zoekgeraakt en onvindbaar, dan zal er een nieuw kentekenbewijs moeten worden aangevraagd. Dit kan bij de Rijksdienst voor Wegverkeer, de RDW. De aanvraag van een vervangend kentekenbewijs brengt wel kosten met zich mee. Het vervangend kentekenbewijs kan online aangevraagd worden. Hierbij bestaat de mogelijkheid een volledig of een gedeeltelijk kentekenbewijs aan te vragen. Wanneer er bijvoorbeeld slechts een deel van het kentekenbewijs is zoekgeraakt, kan ook alleen dat deel worden vernieuwd. Binnen enkele dagen wordt het aangevraagde deel per post toegezonden.