Het kentekenbewijs: wat is dat?

Iedere auto is voorzien van een zogenaamd kentekenbewijs. Dit is de bevestiging van de registratie bij de Rijsdienst van het Wegverkeer (RDW) en hoort bij de op het bewijs vermelde auto.

Het nieuwe kentekenbewijs

Het kentekenbewijs is de identiteitskaart van de auto. Alle gegevens staan hierop vermeld. Het bewijs heeft twee delen. Deel I is een zogenaamde kentekencard, met daarop de gegevens van de auto. Dat is het kenteken, de meldcode, de datum waarop de auto in Nederland is toegelaten, de datum waarop hij op naam is gezet (de aankoopdatum), de naam van de eigenaar en het adres. Daarnaast staan achterop zaken als het voertuigidentificatienummer, het merk, de voertuigcode en hoe zwaar het voertuig is. De kentekencard moet men, als men in de auto rijdt, altijd bij zich hebben en op verzoek altijd aan de politie kunnen tonen. De card hoort namelijk bij de auto. Dus leent de eigenaar van de auto hem uit, dan moet de card worden meegeven. Dit geldt niet voor het tweede deel. Dat deel wordt de tenaamstellingscode genoemd. Dit is het bewijs dat de auto het eigendom van de eigenaar is. Dit deel neemt men bij voorkeur nooit mee, maar legt men thuis op een makkelijk vindbare plek. Mocht de eigenaar de auto willen verkopen, dan is dit deel nodig.

Gebruikte auto

Koopt men een tweedehands auto, dan krijgt men te maken met het papieren kentekenbewijs dat tot 2014 werd gehanteerd. Dit bestaat uit drie delen, waarbij geldt dat deel I en II altijd op zak moeten worden gedragen en deel III thuis goed opgeborgen moet liggen. Deel III is het eigendomsbewijs, dat tegenwoordig de tenaamstellingscode wordt genoemd. Zou men een auto willen exporteren, dan is deel II nodig, want zonder deel II is dit niet mogelijk. Deel II bevat de meldcode, het kenteken, de geboortedatum, het adres van de eigenaar en de datum waarop de auto zijn of haar eigendom werd. Op deel I staat onder andere het merk, het gewicht, het type en de plek waar het identificatienummer in de auto te vinden is.

Kentekenregistratie en keuring

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) houdt van iedere auto die in ons land is toegelaten de gegevens bij. Zo weten zij ook of de auto gekeurd is. De APK wordt namelijk ook door hen bijgehouden. Op die manier kan dus gecontroleerd worden of een auto zonder APK rond rijdt en wordt de eigenaar door de RDW gewaarschuwd om de auto te laten keuren.

Kentekenbewijs aanvragen

Wil de eigenaar de auto verkopen, dan moet bij de verkoop het gehele RDW-kentekenbewijs ingeleverd worden bij de koper. Daarbij krijgt men een zogenaamd vrijwaringsbewijs, dat aantoont dat de auto niet meer in het bezit is. Hierbij speelt het kentekenbewijs deel 3 een belangrijke rol, want kan men dat niet overleggen, dan kan de auto niet verkocht worden, aangezien hij niet overgeschreven kan worden bij de RDW. Betreft het een verkoop naar het buitenland, dan is tevens deel 2 belangrijk. Wie een card heeft, moet een kentekenbewijs deel 2 aanvragen bij de RDW. Mocht men dus een auto uit het buitenland willen kopen, dan geldt dat de auto eerst door de RDW moet worden gekeurd om toegelaten te worden. Komt hij door die keuring, dan kan een kentekenbewijs aangevraagd worden.

Stopzetten

Soms gebruikt men een auto een tijdje niet. Dat kan te maken hebben met bijvoorbeeld een langer durende reis of omdat men een 'opknappertje' gekocht heeft. Bij de RDW kan dan het kentekenbewijs auto tijdelijk worden stop gezet. Dit kan men ook doen wanneer een auto niet meer op de openbare weg gereden wordt, bijvoorbeeld wanneer hij enkel nog op een bedrijfsterrein gebruikt wordt. Bij het stopzetten geldt dat geen wegenbelasting meer hoeft te worden betaald. Voorwaarde is dan wel dat de auto niet meer op de openbare weg komt. Dat betekent dus ook dat hij niet voor de voordeur mag worden geparkeerd. Hij moet simpelweg uit het zicht op eigen terrein geplaatst worden. Zodra de auto op de openbare weg staat of rijdt, kan dit een boete tot gevolg hebben.

Gegevens

Dankzij het kentekenbewijs deel 1 kan men bij de RDW gegevens opvragen die hieraan gekoppeld zijn. Denk aan het brandstofverbruik van de auto, de eventuele bijtelling voor de belasting, de vervaldatum van de APK, de hoogte van de BPM en de belasting van personenauto’s en motorrijwielen. Dit laatste zal vooral van belang zijn wanneer men een auto uit het buitenland wilt aanschaffen. Daarop moet men namelijk bij de invoer in Nederland BPM betalen. Mocht men vervolgens verhuizen, dan hoeft het nieuwe adres niet bij de RDW te worden gemeld. De nieuwe gemeente geeft het adres van de eigenaar, via de zogenaamde Basisregistratie Personen, automatisch door aan de RDW. Daarbij hoeft ook geen nieuw kentekenbewijs aan te worden gevraagd.