Een eerste auto kopen? Wees verstandig door de autoverzekering te vergelijken!

Het is zover, de eerste auto gaat gekocht worden. Een bijhorende autoverzekering moet dan ook afgesloten worden. Daarbij is het aan te raden om de verschillende aanbieders van autoverzekeringen te vergelijken om de meest gunstige verzekering te vinden. Wanneer een bestuurder al langer bij dezelfde verzekeringsmaatschappij aangesloten is, kan het financieel uitkomst bieden om eens kritisch te kijken naar de lopende verzekering. En over te stappen als dat goedkoper uitvalt.

Verplicht om verzekering af te sluiten

In Nederland heeft elke bestuurder van een gemotoriseerd voertuig de wettelijke verplichting om een verzekering af te sluiten. Deze verzekeringsplicht heeft als doel ervoor te zorgen eventuele veroorzaakte schade aan een derde te vergoeden. Het niet afsluiten of in stand houden van een verzekering wordt op regelmatige basis gecontroleerd door het RDW. Wordt er geen verzekering afgesloten of in stand gehouden, dan zal er door het Centraal Justitieel Incassobureau een boete verzonden worden naar de kentekenhouder. Een dergelijke boete is vele malen hoger dan een gemiddelde verzekeringspremie per jaar. Wordt er geen gebruikgemaakt van het voertuig, dan loont het de moeite om het kenteken te schorsen. Hou er wel rekening mee dat deze schorsing elk jaar opnieuw gedaan moet worden. Wordt er schade veroorzaakt en heeft de bestuurder geen verzekering, dan moeten de kosten van de schade uit eigen zak betaald worden.

Soorten autoverzekering

Er zijn verschillende autoverzekeringen af te sluiten. De soorten autoverzekering zijn te onderscheiden in de dekking die ze bieden. Verzekeringen voor de auto vergelijken is dan niet alleen verstandig om een antwoord te krijgen op de vraag: 'wat kost een autoverzekering?', maar ook om een keuze te maken uit de verschillende soorten autoverzekeringen. De WA-verzekering is de basisverzekering die iedere autobezitter verplicht moet afsluiten. De WA-verzekering staat dan ook voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Dit wil zeggen dat alle schade die aan derden is toegebracht door eigen schuld gedekt is. De verzekering zal de schade bepalen en de schade vergoeden. Bij de verzekering vergelijken voor de auto is er ook de WA-plusverzekering, of WA-gedeeltelijk casco en de WA-casco, of allrisk verzekering. Over het algemeen kunnen een ongevallen-inzittendenverzekering en een verkeersrechtsbijstandverzekering worden afgesloten. Uit de soorten autoverzekeringen zal een keuze gemaakt moeten worden welke autoverzekering het meest van toepassing is op de situatie van de bestuurder. Door autoverzekeringen te vergelijken kan hier al voor een groot deel een antwoord op gegeven worden.

Waarom de autoverzekering vergelijken?

Elke autobestuurder wil goed verzekerd zijn, op zijn minst om de toegebrachte schade aan derden niet uit eigen zak te hoeven betalen. Als de bedragen die al snel met schade gemoeid gaan tegenover de maandelijkse premie worden gezet, is de verzekeringspremie niets meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Toch kan er veel op de maandpremie worden bespaard als er tijd wordt gestoken in het vinden van de beste autoverzekering van diverse verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij bepaalt zelf de premie. De premie is niet alleen afhankelijk van de gekozen dekking, maar ook van het postcodegebied waar de verzekeringnemer in woont, het te verzekeren voertuig, het gemiddeld aantal kilometers dat jaarlijks gereden wordt, en de leeftijd en het aantal schadevrije jaren van de verzekeringsnemer. Het gaat dan ook om de regelmatige bestuurder, oftewel de hoofdbestuurder van het voertuig. Wie het voordeligste uit wil zijn met betrekking tot de maandpremie en daar tegenover de beste dekking van eventuele schade wil hebben, kiest ervoor om energie te steken in het vergelijken van verzekeringen voor de auto. Op internet hoeft maar in een zoekmachine 'autoverzekeringen vergelijken' ingevuld te worden en er komt een waslijst aan resultaten uit. Belangrijk is om op voorhand te weten hoeveel kilometers er gereden gaat worden, wat het aantal schadevrije jaren is en het kenteken van de auto.

Verzekeren van de auto

Zoals gezegd dient er minstens een WA-verzekering afgesloten te worden. Wanneer de bestuurder aansprakelijk gesteld wordt voor schade zal deze verzekering de schade dekken. Bij WA + beperkt casco wordt er naast de eerder genoemde aansprakelijkheid ook schade door blikseminslag, brand, diefstal, verduistering en joy-riding door anderen vergoed. Volledig casco wordt ook wel allrisk genoemd en is alleen geschikt voor auto's tot een bepaalde leeftijd. Deze dekking vergoedt schade bij een ongeval aan anderen, maar ook de schade die daardoor aan het eigen voertuig is ontstaan. Buiten deze dekkingen om kan er een ongevallen-inzittendenverzekering afgesloten worden. Deze verzekering gaat de slachtoffers die in het verzekerde voertuig zaten dat bij een ongeval betrokken is financieel compenseren. Wanneer passagiers invalide raken, of erger, komen te overlijden, zullen zij of hun nabestaanden een (percentage van een) vooraf vastgestelde vergoeding krijgen. Ook kan er als aanvullende verzekering een verkeersrechtsbijstandverzekering afgesloten worden. Controleer vooraf of er niet al een rechtsbijstandverzekering is afgesloten die ook dekking biedt bij conflicten die ontstaan zijn door een verkeersongeval. Een verkeersrechtsbijstandverzekering kan juridische ondersteuning geven wanneer er bijvoorbeeld onenigheid is ontstaan over de schuldvraag bij een aanrijding. Veel verzekeraars bieden ook een no-claimbescherming. Normaal gesproken daalt de verzekeringsnemer een aantal treden op de bonus-malusladder bij het claimen van een schade. De no-claimbeschermer biedt de mogelijkheid eenmalig binnen een bepaalde termijn een schade te claimen zonder dat dit effect heeft op de no-claimkorting die een verzekeringsnemer krijgt op de premie. Let hierbij wel goed op de verzekeringsvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappij. Naast deze vrij gebruikelijke verzekeringen zijn er ook een aantal maatschappijen die specifiekere verzekeringen aanbieden. Bijvoorbeeld de oldtimerverzekering die gericht is op de oudere auto's of de verzekering voor jongeren die meer bedoeld is voor beginnende bestuurders. Ook het online vergelijken van deze aanvullende verzekeringen kan soelaas bieden als het gaat om de laagste premie en de beste dekking te verkrijgen. Zodra er een keuze voor een verzekeraar is gemaakt, is het belangrijk de kentekenpapieren bij de hand te houden. Een telefoontje of het invullen van een online aanvraag is vaak al voldoende om verzekerd de weg op te gaan.