De verborgen gebreken van een auto: wat nu?

Een auto kopen is een hoop zoekwerk en als dan uiteindelijk die droomauto gevonden is, moet er vaak ook nog flink in de buidel getast worden. Het is bijzonder vervelend als vervolgens na de aanschaf van de auto er enkele gebreken blijken te bestaan. Het kan altijd zo zijn dat de gebreken die de auto vertoont, niet bekend waren bij de verkoper. Echter, de gebreken die wel bekend zijn bij de verkoper, moeten voor de koop gesloten wordt, doorgegeven worden aan de koper. Wanneer er toch later verborgen gebreken aan de auto boven water komen, kan de verkoper aansprakelijk gesteld worden.

Auto gekocht met gebreken

Mocht een auto gebreken hebben, dan wordt hij vaak ook zeer zelden gebruiken. Belangrijk is om vast te stellen of de verkoper op de hoogte had kunnen zijn van deze gebreken, anders is er tenslotte geen sprake van verborgen gebreken aan de auto. Bij de aankoop van een auto met verborgen gebreken, kan de koper ervoor kiezen om de aankoop van de auto ongedaan te maken. De koper zal zelf moeten aantonen dat de verkoper op de hoogte was van de gebreken en dus dat er sprake is van verborgen gebreken aan de auto.

Koopovereenkomst van de auto ontbinden

Een auto gekocht met verborgen gebreken? Soms kan een verkoper er dan voor kiezen om de koper een coulanceregeling voor de auto aan te bieden. Deze regeling heeft als doel de koper deels financieel te compenseren door bijvoorbeeld de reparatiekosten (deels) te vergoeden. Wanneer partijen er niet uitkomen na het constateren van een verborgen gebrek, kan ontbinding van de koopovereenkomst van de auto gevorderd worden. De koopovereenkomst ontbinden van de auto kan niet echter zomaar. Er moet dan wel een bepaalde voorwaarden zijn voldaan. Zo moet uiteraard de verkopende partij aansprakelijk zijn. Met andere woorden: de verkoper moet bewust het gebrek niet hebben gemeld. Verder dient de koper de verkoper een ingebrekestelling te versturen. Een ingebrekestelling dient bij voorkeur aangetekend verzonden te worden. Met deze ingebrekestelling krijgt de verkoper alsnog een redelijke termijn om de gebreken op eigen kosten te (laten) herstellen. Verder wordt er vermeld dat de verkoper in verzuim is als het geëiste niet binnen de gestelde termijn wordt uitgevoerd. De koop van de auto ontbinden kan zodra de termijn in de ingebrekestelling is verstreken en de verkoper in verzuim is. Wanneer ervoor wordt gekozen om het koopcontract van de auto te ontbinden, dient de verkoper hier schriftelijk van op de hoogte gesteld te worden.