Het hoe en wat over het A1 rijbewijs

Wie eenmaal met een motor heeft gereden, wil nooit meer wat anders. Menig motorbestuurder zal beamen dat er geen groter gevoel van vrijheid bestaat dan het besturen van een motor. En wat te denken van samenhorigheid door motortreffen die op regelmatige basis worden georganiseerd? Om een motor te mogen besturen, is er een ander rijbewijs vereist dan voor het besturen van een auto. Voor het besturen van een motor moet een rijbewijs A1 behaald worden.

Motorrijbewijs A1 halen

Voor het mogen besturen van een motor of een motorscooter is een rijbewijs A nodig. Het rijbewijs A bestaat uit drie verschillende categorieën, namelijk motorrijbewijs A1, A2 en A. Elke categorie vereist een apart examen. Er wordt gekeken naar de leeftijd van de bestuurder, het vermogen van de motor of motorscooter en de ervaring van de bestuurder. Omdat de ervaring van de bestuurder bij het a1 rijbewijs halen van belang is, spreekt men over beginnende bestuurders en doorstromers. Beginnende bestuurders hebben geen enkele ervaring, doorstromers hebben minstens twee jaar rijervaring en kunnen doorstromen naar een zwaardere categorie.

Leeftijd voor het A1 en A2 motorrijbewijs

Voor het behalen van het rijbewijs voor de motor A1 mag vanaf 17-jarige leeftijd gestart worden met de theorie. De twee praktijkexamens bij het A1 rijbewijs mogen pas vanaf 18-jarige leeftijd afgelegd worden. Na het behalen van het A1 motorrijbewijs kan doorgestroomd worden naar het A2 rijbewijs. Voor het A2 rijbewijs kunnen doorstromers starten vanaf 19-jarige leeftijd en er hoeft daarbij geen nieuw theoriecertificaat gehaald te worden. Beginners mogen voor het A2 rijbewijs pas op 20-jarige leeftijd het examen afleggen. Het theoriecertificaat mag ook voor het A2 rijbewijs al op 17-jarige leeftijd behaald worden, maar dit is nogal zinloos voor een beginner. Een theoriecertificaat is namelijk maar anderhalf jaar geldig. Dit zou betekenen dat de motorbestuurder op 20-jarige leeftijd eerst weer een nieuw theoriecertificaat moet behalen alvorens aan het praktijkexamen te mogen deelnemen.

Vereisten voor het A rijbewijs

Beginners moeten de leeftijd van 24 jaar hebben bereikt voor het kunnen behalen van het A rijbewijs. Doorstromers mogen rijles nemen vanaf 22 jaar. Op deze leeftijd mogen doorstromers ook al het examen afleggen, mits de bestuurder twee jaar in het bezit is van het A2 rijbewijs. Ook voor een A1 rijbewijs geldt dat er niet op alle types motoren gereden mag worden. Het is belangrijk om te kijken naar het vermogen van de motor. Bij een een A1 rijbewijs mogen de motoren bijvoorbeeld geen grotere cilinderinhoud dan 125 cm3 hebben, een maximum vermogen van 11 kW en een maximale vermogens-gewichtsverhouding van 0,1 kW per kilo hebben. Ook aan de andere categorieën zijn eisen verbonden.

Het motorrijbewijs A1 en de kosten

Het halen van het A1 rijbewijs en de kosten hiervan zijn belangrijke factoren in de keuze voor een bepaalde rijschool. Veel rijscholen bieden pakketten aan voor het halen van een motorrijbewijs. In deze pakketten zijn vaak een aantal lessen inbegrepen, evenals de kosten van het behaalde theoriecertificaat en het praktische examen. Het is daarom interessant om de verschillende rijscholen onder de loep te nemen en ze met elkaar te vergelijken op vlak van kosten en service. Soms wordt er een proefles aangeboden, hetgeen een overtuigende factor kan zijn. Ook een gemiddeld slaagpercentage van een rijschool kan in sommige gevallen doorslaggevend zijn, ook al zegt dit percentage niet altijd alles.

Tussentijds examen motorrijbewijs A1

Voor het behalen van het motorrijbewijs kan een rijschool een tussentijdse toets aanbieden. Een tussentijdse toets laat zien waar de toekomstige examenkandidaat op dat moment staat. Met andere woorden: wat gaat er al goed en wat moet er voor het daadwerkelijke examen nog eens extra geoefend worden. Een examinator van het CBR kan daarbij tips geven en de examenkandidaat kan al wennen aan de examensituatie. Aan de tussentijdse toets zijn wel extra kosten verbonden.