De motor overschrijven op naam

Soms is het tijd voor wat anders, een nieuwe motor bijvoorbeeld. De oude motor zal veelal eerst verkocht moeten worden voordat er een nieuwe of tweedehands motor voor in de plaats kan komen. Kiezen voor inruil of verkopen aan een particulier is een greep uit de keuzes die de eigenaar van de motor moet maken als hij of zij ervoor kiest om te verkopen. Degene op wiens naam het kenteken staat, heeft een aantal verplichtingen, waaronder het hebben van een verzekering en het betalen van wegenbelasting. Bij verkoop is het overschrijven van een motorvoertuig op naam van de koper dan ook iets wat niet vergeten moet worden.

Kentekenbewijs van de motor

Het kentekenbewijs is sinds 2014 anders dan daarvoor. Kentekens die voor 2014 zijn afgegeven, zijn van papier en bestaan uit een deel 1A waarop de voertuiggegevens staan, een deel 1B wat een tenaamstellingsbewijs is en een deel II wat nodig is voor overschrijven van de motor. Een motor overschrijven kan niet zonder het deel II. Om misbruik bij diefstal te voorkomen, kan dit deel ook het beste thuis opgeborgen worden. In de situatie na 2013 is er sprake van een kentekencard, een plastic kaartje op rijbewijsformaat. Op de kentekencard staat een deel van de tenaamstellingscode. De volledige tenaamstellingscode is nodig voor het motorvoertuig overschrijven.

De motor overschrijven op het postkantoor

Overschrijven van de motor op het postkantoor, ook wel het kentekenloket genoemd, is vrij eenvoudig. Vaak gaan de koper en verkoper samen naar het postkantoor voor het overschrijven van de motorfiets. Ook kan de koper alleen naar het kentekenloket gaan voor de motor overschrijven, maar dan moet de verkoper wel de juiste papieren voor het overschrijven meegeven. Bij het papieren kentekenbewijs heeft de koper deel II nodig om de motor op naam over te schrijven. De koper krijgt een vrijwaringsbewijs mee en dient deze aan de verkoper te geven. Dit is zijn bewijs van overschrijving en daarmee vervallen de verplichtingen die verbonden zijn aan het kenteken. In de situatie van de kentekencard dient de koper de volledige 9-cijferige tenaamstellingscode bij het loket te overhandigen. De koper van de auto krijgt een afschrift met daarop het eerste deel van de tenaamstellingscode. De rest van de tenaamstellingscode staat op de kentekencard. De kentekencard wordt vrij snel na overschrijving per post naar de nieuwe eigenaar toegezonden, meestal binnen een á twee werkdagen. Ook hier krijgt de verkoper een vrijwaringsbewijs. Belangrijk is om het afschrift met het deel van de code thuis te bewaren. Samen met de code op de kentekencard, kan de motor daarmee op naam overgeschreven worden. Zonder de eerder genoemde papieren gaat de overschrijving op naam niet door. Mocht het nu zo zijn dat de papieren die voor overschrijving nodig zijn, zijn zoekgeraakt, dan kunnen nieuwe papieren tegen kosten bij het RDW aangevraagd worden. Binnen enkele dagen liggen ze op de mat en kan de overschrijving alsnog plaatsvinden. De kosten voor het overschrijven van de motor zijn relatief laag en zijn op te vragen bij het kentekenloket.

Online overschrijven

Bij een kentekenloket een motor overschrijven op zondag is niet mogelijk. In dit geval kan er of gewacht worden tot maandag, of er kan gekozen worden om online over te schrijven. Dit is mogelijk op de website van het RDW. Voor het online overschrijven is een kentekencard nodig, een DigiD code, een geldig rijbewijs, paspoort of identiteitskaart en een android smartphone met een kaartlezer en de app 'RDA lezer'. De kosten van overschrijven worden betaald per iDeal.