Een koopovereenkomst voor de motor opstellen

Een nieuwe motor kopen is een leuke gebeurtenis. Het gevoel van vrijheid is onlosmakelijk verbonden met het besturen van een motor. Vooral een nieuwe of een bijzondere motor kan voor veel geld verkocht worden. Wanneer er een motor gekocht wordt, is het aan te bevelen om een koopovereenkomst voor de motor af te sluiten. Zeker wanneer het om een groot aankoopbedrag gaat. In deze overeenkomst worden alle afspraken schriftelijk vastgelegd.

Het belang van een koopovereenkomst voor de motorfiets

Een koopovereenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling tot stand komen. Belangrijk bij een mondelinge koopovereenkomst voor een motor is dat er getuigen aanwezig zijn. Het is bij geschillen anders al snel het ene woord tegen het ander. De aanklager moet daarbij dus kunnen zorgen voor bewijs. En dat is nu net de valkuil bij een mondelinge overeenkomst zonder getuigen: gebrek aan bewijs. Een schriftelijke koopovereenkomst voorkomt die geschillen niet, maar zorgt er wel voor dat ze sneller opgelost worden.

Wat staat er in een koopcontract voor de motor

Als er een koopcontract opgesteld wordt, is het natuurlijk belangrijk dat het goed gebeurt. Alle afspraken tussen koper en verkoper worden in het contract vastgelegd en bezegeld door een handtekening van alle betrokken partijen. Denk hierbij aan de prijs, een omschrijving van het product en eventuele bepalingen met betrekking tot garantie. Er kunnen in een koopcontract voor de motor eventueel ontbindende voorwaarden worden opgenomen, zoals onder voorbehoud van financiering. Krijgt de koper de financiering in dat geval niet rond, dan kan de koop zonder problemen worden ontbonden. Koopt een particulier een motor van een bedrijf, dan is er ook sprake van algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden maken deel uit van het koopcontract. De rechten en plichten van beide partijen staan in de algemene voorwaarden omschreven. Omdat hier sprake is van consumentenkoop wordt de koper door de wet beschermd. Een van de beschermende maatregelen is dat de koper de mogelijkheid heeft gehad om kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Verder mogen er geen onredelijk bezwarende bepalingen in de algemene voorwaarden staan. Een onderscheid wordt gemaakt tussen een grijze lijst met vernietigbaarheden (de voorwaarden komen pas te vervallen bij bezwaar) en een zwarte lijst met bepalingen die bij voorbaat al nietig zijn en komen te vervallen. Bij zwaarwegende belangen is het verstandig een jurist naar de overeenkomst te laten kijken.